Lista aplicaţiilor primite în cadrul ediţiei 2012 a Programului Cantemir

15 mai 2012

Lista completă a aplicaţiilor depuse la ediţia din acest an a Programului Cantemir poate fi consultată aici

Perioada estimată pentru etapa de verificare a eligibilităţii şi a conformităţii administrative este de 30 de zile. Rezultatele la finalul acestei etape vor fi publicate pe pagina de internet a Programului. În cazul aplicaţiilor neeligibile, fiecare solicitant va fi informat în scris (pe e-mail) în legătură cu motivele care au stat la baza respingerii aplicaţiei.

Numai aplicaţiile care îndeplinesc condiţiile menţionate în Regulamentul Programului vor trece în următoarea etapă, cea de evaluare, realizată pe baza criteriilor din Grila de evaluare.