Întrebări frecvente

Lista de mai jos va fi actualizată pe măsură ce vom primi întrebările dvs.

 1. Ce este Programul Cantemir?

Programul Cantemir este singurul program de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru proiecte culturale care se desfăşoară în străinătate. Finanţarea se acordă proiectelor câştigătoare în urma unui concurs public de proiecte. Programul a fost iniţiat în 2006 şi presupune organizarea uneia sau a mai multor sesiuni anuale de selecţie a proiectelor. Finanţare nerambursabilă este destinată proiectelor iniţiate şi realizate, în mod independent, de către operatorii culturali. Prin Programul CANTEMIR, ICR acţionează în calitate de finanţator şi nu de partener sau coorganizator al proiectelor finanţate.

 2. Care sunt obiectivele Programului Cantemir?

Prin finanţarea oferită proiectelor, Institutul Cultural Român vizează creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române pe pieţele culturale internaţionale prin promovarea creaţiilor româneşti de valoare, încurajând totodată cooperarea dintre artiştii români şi străini, dialogul intercultural, precum şi  parteneriatul instituţional dintre organizaţii culturale româneşti şi organizaţii culturale de prestigiu din străinătate.

 3. Cine poate solicita finanţare?

Orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică din România, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate specificate în Regulamentul sesiunii în cadrul căreia aplică.

 4. Artiştii (persoane fizice) pot solicita finanţare?

Nu, conform legii, persoanele fizice nu pot solicita finanţare pentru organizarea de proiecte.

 5. Unde găsesc toate informaţiile necesare depunerii unei aplicaţii?

Toate informaţiile necesare depunerii unei aplicaţii se găsesc în Regulamentul aplicabil sesiunii în cadrul căreia doriţi să depuneţi proiectul. Pentru o mai bună planificare a proiectului, este indicat să consultaţi şi modelul standard al contractului de finanţare.